Suffixs

Taalsteentjes aan het einde van een woord (prefix(e)s:

-er en -ist (persoon die de action uitvoert)
-esse (vrouwelijke vorm)
-ing (aan de gang)
-or (ding dat action uitvoert)
-self
-s (meervoud)
-th, st,  nd, rd (rangorde)
-ed (verleden tijd)
-ed (voltooid verleden tijd, afgerond)
-y (bijvoeglijk gebruik, prop)
-ly (bijwoordelijk gebruik, prop)

Voorbeelden van suffix(e)s: