Specs

Dit is de rest. De woorden in deze categorie verschaffen meestal verdere details (locatie, tijd, toestand, omstandigheden). In deze categorie vind je ook uitroepen. Specs zijn: there, hi, o clock, as, before, East, inside, always, place, recent, back, yes.

Voorbeelden van specs: