Puncs

Puncs zijn speciale tekens (#, @, %), operators (+, -)  en interpunctie (. , : ;).