Actions

Een action is iets dat een theing kan doen, in het Nederlands: een werkwoord.

Er is geen vervoeging van de actions. Dat betekent dat het ovject niet verandert met het onderwerp of aantal. De enige uitzondering op deze regel is het werkwoord to be . Het ovject is staat voor ‘am, is, are, was, were, been en het werkwoord to be voor de onbepaalde vorm.

Simpele regels:

  • onvoltooid verleden tijd: + ed-ovject
  • toekomende tijd: l-ovject ervoor (of ‘ll)
  • voltooid verleden tijd: v (of ‘ve of have) of s (of ‘s of is) ervoor,  en + ed (voltooid) erachter
  • als een actie nog in gang is: + ing

Voorbeelden van actions;