Ovjects

Er zijn zes typen ‘ovjects’ in Othertongue

  • things and beings, in OT heten deze samen ‘theings‘ (zelfstandige naamwoorden en persoonlijk voornaamwoorden)
  • actions (werkwoorden, hulpwerkwoorden en koppelwerkwoorden)
  • props (eigenschappen, attributen: bijvoeglijk naamwoorden en bijwoorden (afgeleid van bijvoeglijk), bezittelijk voornaamwoorden, hoofdtelwoorden en rangtelwoorden)
  • preps (voorzetsels)
  • juncs (voegwoordens)
  • specs (de rest)

Daarnaast zijn er

  • prefixes (voor een woord)
  • suffixes (achter een woord)
  • letters en cijfers (zelfstandig of in combinatie gebruikt)
  • puncs (leestekens)