7 doelstellingen voor een betere wereld

  1. Overal Vrede
  2. Welzijn voor alle mensen
  3. Gezond milieu
  4. Schone en duurzame productie
  5. Schoon vervoer
  6. Billijke verdeling van de middelen
  7. Vrije toegang tot kennis

strip_7_targets