1. Overal Vrede
  2. Welzijn voor alle mensen
  3. Gezond milieu
  4. Schone en duurzame productie
  5. Schoon vervoer
  6. Billijke verdeling van de middelen
  7. Vrije toegang tot kennis

strip_7_targets